Over EDAD

Wij richten ons op de volgende gebieden: afstudeerbegeleiding, coaching en supervisie. Onze doelgroep bestaat uit hbo-studenten, die moeite hebben met onderzoek, Nederlandse taal, structuur en de studieloopbaan.

Moeite met afstuderen ? Aanvullend supervisietraject noodzakelijk?
Wij helpen je op weg!

 • Afstudeerbegeleiding

  • Ervaren hbo-docenten
  • Begeleiding op maat
  • Ondersteuning op het gebied van onderzoek en Nederlandse taal
  • Mogelijkheid van second opninion
 • Supervisie

  • Ervaren hbo-supervisoren
  • Diverse supervisietrajecten voor SPH, MWD en SJD
  • Goede contacten met diverse soorten organisaties
  • Brede ervaring in het werkveld
 

Afstudeerbegeleiding

Tijdens het schrijven van je scriptie loop je soms vast. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waarvan de belangrijkste nu genoemd worden.
Veelal begint het met onvoldoende inzicht in het achterliggende probleem, met als gevolg een centrale vraag die niet goed geformuleerd is. Vaak ontbreekt het aan een logische structuur in je stuk, waardoor er geen of onvoldoende samenhang tussen de verschillende onderdelen is. Hierdoor hangen de onderdelen als los zand aan elkaar en verdwaalt de lezer.
Soms heb je niet goed voor ogen welke literatuur je moet toepassen, dat komt omdat je niet voor je zelf duidelijk hebt welke literatuur relevant is voor het beantwoorden van de centrale vraag. Daarnaast kan het onderzoek voor problemen zorgen. Welke methode(n) en technieken moet je toepassen?
Je hebt iemand nodig, die je ideeën aanreikt waardoor je niet halverwege verdwaalt, en met glans de finish haalt.

 

Coaching

Voor en tijdens het schrijven van je scriptie kan je te maken hebben met blokkades, die de voortgang bij het afstuderen ernstig kunnen belemmeren. Een van die factoren is bijv. faalangst, maar het kan ook gaan om zaken die van buiten af op je afkomen.
De coach stelt samen met jou een plan van aanpak op, met als wezenlijk onderdeel een tijdpad. Dit plan geeft je structuur en richting.
Het is aan jou om je aan het plan te houden, anders gezegd de verantwoordelijkheid ligt bij jou.

 

Supervisie

Bij supervisie is reflectie een wezenlijk onderdeel. Hierbij staat je functioneren op je werk centraal.
Je kan tijdens de supervisie geconfronteerd worden met het feit, dat je onvoldoende kunt reflecteren op je eigen handelen.
De supervisor moedigt je aan je zelf de spiegel voor te houden en kijkt, samen met jou, naar de oorzaken waardoor je niet goed functioneert.
Indien nodig besteedt de supervisor ook aandacht aan andere belemmerende factoren, waardoor je de supervisie niet met een voldoende hebt kunnen afsluiten.
Een aanvullend supervisietraject kan uitkomst bieden, om alsnog de supervisie met een voldoende af te sluiten.

Werkwijze

Aan de hand van een intakegesprek, waaraan geen kosten zijn verbonden, wordt in beeld gebracht op welke van bovengenoemde specifieke gebieden je ondersteuning verlangt.


Vervolgens wordt in samenspraak met jou een traject uitgestippeld, waarbij ook het aantal benodigde gesprekken wordt bepaald.
Afhankelijk van de behoefte(n) die in beeld zijn gebracht wordt bepaald welk(e) lid c.q. leden van het team wordt (worden) ingezet.
De gesprekken kunnen individueel en/of groepsgewijs worden gehouden. Groepsgewijze gesprekken zouden bijvoorbeeld kunnen worden gehouden bij studenten die problemen ondervinden bij het onderzoek voor de scriptie of een aanvullend supervisietraject moeten doorlopen.

Het Team

 
 • Jan-van-der-Meij

  Jan van der Meij

  Drs. Jan van der Meij (1951) studeerde Internationaal Recht, met als specialisatie Volkenrecht, aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na diverse commerciële functies is hij in 1986 overgestapt naar het onderwijs. Hij is ruim twintig werkzaam geweest in het hoger beroepsonderwijs en daar o.a. docent marketing en marketingcommunicatie geweest. Daarnaast heeft hij gedurende deze jaren afstudeerders begeleid.

 • Frieda-Logtenberg

  Frieda Logtenberg

  Frieda Logtenberg (1948) studeerde Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Arnhem en VO Maatschappelijk Werk en Supervisiekunde aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2008 heeft ze de opleiding tot NMI registermediator behaald. Ze is zes jaar methodiekdocent en supervisor geweest, verbonden aan diverse hogescholen en studierichtingen. Daarnaast heeft ze gedurende deze jaren ook afstudeerders begeleid. Ze heeft ruim veertig jaar ervaring in de residentiële en ambulante jeugdzorg.

Partners

Arjen-Zielman

 • Drs. Arjen Zielman (1980) studeerde Communicatie- en Informatiewetenschappen, met als propedeuse Nederlandse taal en cultuur, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na gewerkt te hebben in het communicatievak, is hij sinds 2008 werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Aan de Hogeschool Inholland is hij verbonden als docent organisatiecommunicatie en onderzoek. Voor afstudeerders verzorgt hij trainingen over het schrijven van onderzoeksvoorstellen en rapportages.

 •  

Tarieven

Op basis van het intakegesprek wordt nader ingegaan op de vra(a)g(en) die je hebt. Vervolgens bespreken we met je hoeveel gesprekken wenselijk zijn. We kunnen hierbij de volgende opties bieden:

Afstudeerbegeleiding

Individuele gesprekken

a. Losse sessies, prijs contactuur: € 52,50
b. Pakket van vier sessies, totaalprijs: € 200,00

Tijdens het contactuur wordt op basis van ingestuurde stukken individuele feedback en een persoonlijk advies gegeven.
De invulling van deze contacturen kan op de volgende manieren plaatsvinden:

a. Face-to-face, eventueel via Skype
b. Telefonisch, voor eenvoudige vragen of problemen
c. Schriftelijk voor feedback op je scriptie

Groepsgesprekken

Uit ervaring blijkt dat deze vorm van gesprekken vooral zinvol is in situaties waarin studenten met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijv. het formuleren van een goede vraagstelling, onderzoeksvraag en verwerking van onderzoeksgegevens. De maximale omvang van de groep is vier.

Losse sessies, prijs per contactuur (per student): € 30,00 


Coaching

In situaties waarbij de voortgang van het studieproces vertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden, wordt met jou gekeken naar de oorzaken hiervan. Je persoonlijke coach stelt met jou een plan van aanpak op met als doel het studieproces weer in gang te zetten.

Individuele gesprekken

a. Losse sessies, prijs per contactuur: € 52,50
b. Pakket van vier sessies, totaalprijs: € 200,00

 


Supervisie

Supervisie is een leermethode waarbij je zowel individueel als in groepen participeert. Bij de laatste vorm gaat het onder meer om het leren met elkaar en van elkaar. Van belang hierbij is het reflecteren op eigen handelen in werksituaties.

Individuele gesprekken

Losse sessies, prijs per contactuur: € 52,50

Groepsgesprekken

De maximale omvang van de groep omvat vier studenten. Als belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de groep wordt van je verwacht dat je in het werkveld werkzaam bent of stage loopt.
Het aantal supervisiebijeenkomsten is minimaal tien. Dit aantal is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het procesmatige karakter van supervisie als leermethode.

Pakket van 10 sessies, totaalprijs: € 300,00 

 

 

Voor alle diensten geldt: betaling vooraf.

Contact

Heb je een of meerdere vragen en wil je eventueel een intakegesprek, maak dan gebruik van het onderstaande formulier.
 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.